06 – 39 57 55 50

Wat te leren van het programma Dreamschool?

Vorige week startte het derde seizoen van de serie Dreamschool op NPO. Een klas van ongeveer 20 leerlingen die zijn vastgelopen in het reguliere onderwijssysteem, krijgen les van bekende Nederlanders zodat ze van daaruit hun (school)leven weer kunnen oppakken. Interessante televisie om meerdere redenen. Je ziet hoe de groep BN’ers die voor de klas gaan staan nogal wisselende ervaringen heeft. En dat maakt in ieder geval duidelijk dat docent zijn een vak is waar je didactische kennis en vaardigheden voor nodig hebt.

De start van dit derde seizoen is anders. Lucia Rijker en Erik van ’t Zelfde, die de dagelijkse leiding voeren, geven aan veel geleerd te hebben van de eerste twee seizoenen. De belangrijkste verandering is dat zij bij de start nu werken met zes bouwstenen, waarop zij instemming van de studenten vragen. Deze bouwstenen noemen zij voorwaarden waarop studenten succes kunnen realiseren. Bekijk hiervoor een deel van de eerste uitzending https://www.npostart.nl/dream-school/18-02-2019/VPWON_1295293 (start bij 14.08).

Ook bij jou in de les zijn bouwstenen essentieel. Op welke manier wil jij met de studenten werken en vice versa zodat zij succesvol kunnen leren en jij daar zo optimaal mogelijk aan bij kan dragen? Die bouwstenen of samenwerkingsafspraken maak je direct in de eerste les met een nieuwe groep. Houd daarbij de volgende zaken in acht:

1. Geef aan waarom je afspraken wilt maken. ‘Jullie zijn hier om een bepaald vak of beroep te leren en ik om jullie daarbij zo goed mogelijk te helpen. Dit doen we met elkaar. Om dat leren zo effectief en efficiënt te laten verlopen is het noodzakelijk een aantal afspraken te maken in hoe we met elkaar dit blok gaan samenwerken.’

2. Afspraken zijn niet eenzijdig, ze vereisen instemming en zijn wederkerig.

3. In de basis zijn 3-5 afspraken bij de start voldoende (denk aan: eten en drinken, te laat komen, voorbereiden, laptop en mobiele telefoongebruik).

4. Als docent heb je jouw eigen belang en zaken die jij belangrijk vindt in de samenwerking, maar heb je ook een verantwoordelijkheid voor de groep. Jij kan zelf wel vinden dat er in de klas gegeten mag worden, maar vaak ergeren studenten zich ook aan andere studenten die eten. Het is aan jou om het belang van de groep te borgen.

5. Dwing niet af want daarmee ga je direct voorbij aan de autonomie van de studenten.

Om succesvol te kunnen leren zijn bouwstenen of samenwerkingsafspraken essentieel dus besteed hier aandacht aan in je eerste les. Dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd wat jij hieraan wilt toevoegen. Laat het ons weten! Dan leren wij ook optimaal van, met en door elkaar!