06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Wat houd jou gemotiveerd?

De zomer staat voor de deur. Tijd om even lekker bij te tanken, terug en vooruit te kijken. Het was een uitzonderlijk jaar waarin je waarschijnlijk veel tijd achter je beeldscherm hebt doorgebracht. Voor de meeste studenten was het eveneens een bijzonder en lastig jaar. Veel thuis werken, weinig fysieke ontmoetingen met medestudenten en overgeleverd aan de lessen via het beeldscherm. Dit heeft zijn effecten op de motivatie van studenten.

Uit onderzoek naar motivatie weten we dat het belangrijk is om studenten tegemoet te komen op hun drie basisbehoeften. Het ABC van motiveren.

A staat voor autonomie (ik kan het zelf). Hoe meer een student zelf mag en kan (mee)beslissen, hoe groter de kans dat wat hij kiest hem ook motiveert.

B staat voor binding (ik hoor erbij). Hoe meer de student zich verbonden voelt met zijn medestudenten, de docenten, de opleiding en het werkveld, hoe groter de kans dat hij gemotiveerd is.

C staat voor competentie (ik kan wat). Hoe meer de student ervaart dat hij wat kan en vooruitgaat hoe meer dit hem motiveert.

Het mag duidelijk zijn dat deze behoeften danig onder druk stonden door het online onderwijs. Het komende studiejaar kan jij weer makkelijker bijdragen aan de drie basisbehoeften. Als docent heb je namelijk veel invloed op de motivatie van studenten. Kijk wat jij na de zomer kunt doen om studenten in beweging te krijgen en hen te stimuleren tot leren. Je kunt studenten niet dwingen tot leren, maar je kunt ze er wel toe verleiden. Dat is één van de mooie uitdagingen van ons vak.

Het motivatie-ABC geldt niet alleen voor studenten. De drie basisbehoeften zijn evengoed van toepassing op jou. Ga eens voor jezelf na in hoeverre jouw docenttaken tegemoetkomen aan dit ABC. Welke basisbehoeften worden vervuld en welke niet of minder? Weet dat als je met plezier en enthousiasme je vak uitoefent, je ook studenten krijgt die gemotiveerd zijn. Het proces versterkt zichzelf. Helaas geldt ook het omgekeerde. Niet vreemd, toch?

Ik wens je een hele goede zomer.

Wil je meer lezen over motivatie en wat jij daaraan kunt bijdragen?