06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Wat doe je met laatkomers?

De eerste weken zitten erop. Dit betekent dat de eerste routines al ontstaan, zoals het te laat komen. Ben je net vijf minuten van start met je college, gaat de deur open en komt de eerste laatkomer binnen. En de volgende minuten volgen er meer. Sommige docenten zijn hierdoor direct afgeleid, andere hebben er weinig last van. Vergis je niet dat studenten de laatkomers ook als heel vervelend kunnen ervaren en dat jij daarbij ook een verantwoordelijkheid voor de groep hebt. Wat kun je doen om het te laat komen zo veel mogelijk te voorkomen en hoe treed je op als het toch gebeurt?

Tip 1 Wees helder in je verwachtingen

Maak een heldere afspraak over op tijd beginnen en dat je het fijn vindt als iedereen dan aanwezig is. Benoem verder hoe je wilt dat studenten zich gedragen wanneer zij te laat zijn. Vraag de studenten instemming op deze afspraak.

Tip 2 Honoreer de studenten die op tijd zijn

Bestendig hiermee positief gedrag (‘Fijn dat jullie op tijd zijn, dan gaan we beginnen’).

Tip 3 Negeer de laatkomers

Als ze zich houden aan de afspraak bij tip 1 dan verstoort dit het college zo min mogelijk.

Tip 4 Reageer wanneer de afspraak geschonden wordt

Je laat het weten wanneer de laatkomers zich niet aan de afspraak houden. Het college is dan toch al verstoord.

Tip 5 Spreek notoire laatkomers apart aan

Er zijn studenten die ieder college te laat komen. Ga met deze studenten in gesprek in de pauze of na het college. Wees nieuwsgierig en vraag wat er aan de hand is. Kijk of je samen met deze studenten tot een afspraak kan komen zodat ze voortaan op tijd komen.

Laatste tip: Wees vindingrijk

Je kunt de laatkomers ook ‘straffen’ door een ludieke afspraak in je eerste college te maken. Zo ken ik een docent waarbij de laatkomers altijd een cappuccino voor haar moesten meenemen. Een andere afspraak kan zijn dat alle laatkomers in het laatste college wat lekkers meenemen voor de hele groep. Bedenk zelf een leuke ‘straf’.

Laatkomers blijft een hardnekkig fenomeen en je kan het nooit helemaal voorkomen, maar de bovenstaande tips helpen je wel om het voor jezelf en de groep hanteerbaar te maken.

Wil je meer tips voor lastige situaties die je tegenkomt bij je dagelijkse werk? Bestel een gratis hoofdstuk van het boek en de handzame waaier ‘Studenten verleiden tot leren’. Kijk op Boek