06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Voorwaarden voor effectieve peerfeedback

Steeds vaker moeten studenten feedback op elkaars werk geven. Studenten geven feedback op een presentatie, op een geschreven product of op een andere taak. En het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Enerzijds krijgt de ontvanger feedback van een gelijke waardoor de feedback vaak kritisch wordt bekeken. Het dwingt tot nadenken en discussie. Anderzijds heeft de feedback ook effecten op de gever aangezien de student hierdoor ook meestal scherper naar zijn eigen werk gaat kijken. Dit klinkt allemaal heel lovenswaardig maar vaak is de realiteit anders. Is peerfeedback altijd wel zo effectief?

Mijn ervaringen met peerfeedback waren niet zo positief en haalde helaas niet de boven genoemde doelen. Studenten hadden het of niet gedaan, de feedback was heel mager of was alleen maar positief. Hoe kon ik er nu voor zorgen dat de studenten goede kwalitatieve peerfeedback aan elkaar zouden geven? Terugkijkend op mijn ervaring constateerde ik de volgende lastige kwesties:

• Is het veilig genoeg? Een belangrijke voorwaarde voor peerfeedback is of er voldoende veiligheid en vertrouwen in de groep is zodat studenten elkaar effectieve feedback willen en kunnen geven. Studenten zijn kwetsbaar als zij eigen materiaal inbrengen voor feedback maar ook kwetsbaar als zij hun mening of oordeel moeten geven over het werk van een andere student. Een eerste vereiste is dus dat er een dergelijke basis is. Wat kan jij als docent bijdragen aan de veiligheid in de groep?

• Willen de studenten het? Zoals al gezegd maken sommige studenten zich er met een jantje van leiden vanaf. Blijkbaar zien en ervaren ze (nog) niet altijd het belang van het geven en ontvangen van feedback. Wat kan jij als docent doen om ze te stimuleren om dit goed te doen?

• Kunnen de studenten het? Soms ontbreekt het studenten aan de vaardigheid om goede feedback te geven. Ze moeten enerzijds de communicatieve vaardigheden hebben en anderzijds moeten ze ook nog genoeg kennis en ervaring hebben op of over de producten waarop ze feedback moeten geven. Wat kan jij als docent of wat kunnen jullie in de opleiding doen om hieraan te voldoen?

Al met al zijn dit drie belangrijke voorwaarden om tot goede peerfeedback te komen. Dus als je ontevreden bent over de kwaliteit van hun input, geef jezelf dan ook eens eerlijke feedback. Op welke van deze drie punten kun je zelf nog een slag slaan?