06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Vier tips voor een succesvolle start

Met kleine ingrepen in je lesgeven, kun je direct het leereffect van studenten beïnvloeden. In mijn vorige blog heb ik laten zien hoe je dit kunt doen voordat je les of je college begint.

In dit blog sta ik stil bij vier veranderingen die je bij de start van je college kunt inzetten en waarmee je het leereffect van studenten vergroot. Kijk of jij met één of meerdere punten aan de slag kunt de komende weken.

  1. Maak contact

Zorg er bij de start van je les voor om af te stemmen met de groep, zodat zij in het hier en nu kunnen komen en klaar zijn voor de inhoud. Check bijvoorbeeld wat de studenten hiervoor hebben gehad, waar ze vandaan komen, hoe ze zich voelen etc. Dit is extra van belang bij onlinelessen omdat je daar (nog) minder zicht hebt op wat de studenten bezighoudt.

  1. Haal de voorkennis op

Vaak start je jouw college door aan te geven wat jullie de vorige keer hebben gedaan. Je wilt hiermee de voorkennis van studenten naar boven halen en daarbij aansluiten. In plaats van dat jij dit doet, kun je dit ook de studenten zelf laten doen. Vraag iedereen bijvoorbeeld drie onderwerpen, concepten, theorieën etc. op te schrijven uit de vorige bijeenkomst. Vraag deze uit en vraag hier vervolgens op door. Op deze manier zet je studenten direct aan het denken en aan het werk en zet je ze in de regie van het leren.

  1. Benoem wat jullie gaan doen vandaag

Vervolgens sluit je hierbij aan door te benoemen wat jullie vandaag gaan bespreken en in welke volgorde. Je benoemt dus de opzet of plattegrond van het college. Ondersteun dit door middel van een visuele weergave zodat studenten de structuur terug kunnen zien. Vergeet ook niet te vermelden wanneer je een pauzemoment hebt. In online onderwijs is het geven van de structuur van essentieel belang om studenten bij de les te houden.

  1. Benoem wat de studenten leren

Naast de structuur is het ook van belang te benoemen wat het doel van het college is (‘jullie leren een lesopzet te maken’/’jullie kunnen een kostprijsberekening maken’/’jullie kunnen een zorgplan opstellen’). Je geeft dus aan waar de studenten straks de deur mee uitlopen. Geef daarbij ook aan waarom ze deze inhoud krijgen of met andere woorden wat het nut of de noodzaak is. Wat hebben ze aan deze les voor hun opleiding, voor hun toets, voor de beroepspraktijk en voor hun dagelijks leven. De punten 3 en 4 vormen als het ware het contract wat je met de studenten aangaat.

Ga dus altijd van contact (afstemmen) naar contract (wat gaan we doen, hoe en waarom) en dan naar actie (inhoud)!

Met welk punt ga jij de komende tijd aan de slag of waar valt bij jou nog wat te verbeteren of te veranderen? Veel succes!