06 – 39 57 55 50

Van contact naar contract en naar actie

Afgelopen week mocht ik van een beginnende docent een training communicatieve vaardigheden bijwonen. Na een korte kennismakingsoefening, noemde hij de leerdoelen en het programma van de training en waarna hij inhoudelijk van start ging. Gaandeweg de training gebeurde er van alles: studenten die in- en uitliepen, telefoons die afgingen en er was weerstand tegen de inhoud. De docent was duidelijk geïrriteerd en na afloop vertelde hij mij dat hij vond dat de training niet geslaagd was. Wat ging hier mis?

Volgens mij ging deze docent te snel van de kennismaking naar de inhoud. Iets wat ik vaak in lessen zie gebeuren. Na een welkom start je als docent direct met een uitleg of theorie zonder een duidelijk contract met de groep gesloten te hebben. Beter is om de volgende drie stappen te doorlopen.

Stap 1 Contact
Maak altijd eerst contact met je studenten. Wees een gastheer: heet de studenten welkom, vraag hoe het met ze gaat, toon belangstelling en verbind je daardoor met hen. Dit is een investering die je iedere les doet om van daaruit door te gaan naar stap 2.

Stap 2 Contract
Vervolgens maak je een impliciet een contract met de studenten. Een contract behelst twee aspecten: de samenwerking en de inhoud. Het is belangrijk een contract te sluiten over de wijze waarop jullie gaan samenwerken. Dit is vooral belangrijk in de eerste les met een nieuwe groep. Welke afspraken maken jullie zodat het leren bevorderd en niet verstoord wordt. Denk aan afspraken over te laat komen, voorbereiden, eten en drinken in de klas en het gebruik van mobiele telefoons. Hier wil je helderheid en overeenstemming over hebben.
Daarnaast geef je aan wat de leerdoelen van de les zijn en leg je een relatie tussen deze doelen en het nut voor hun beroepspraktijk (wat kunnen ze hiermee en/of wat hebben ze hieraan?). Nog mooier is het als je direct een link tussen de leerdoelen en hun leefwereld kunt maken. Check bij hen hoe het is om dit te leren (‘kunnen jullie hier iets mee?’) en creëer daarmee een akkoord op de inhoud. Als het contract gesloten is, kun je door naar de inhoud.

Stap 3 Actie
Dan is het tijd voor de inhoudelijke actie. Start nu met je eerste inhoudelijke programmaonderdeel.

Gebruik altijd de drieslag contact, contract, actie bij de start van je lessen. Hiermee kun je veel ruis voorkomen.