06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Teamontwikkeling

Wil je als teamleider of manager graag dat je team meer samenwerkt? Of heb je als docent behoefte aan meer samenwerking met je collega’s?

Dan kun je bij ons terecht voor een traject waarbij je als team gezamenlijk je didactische visie formuleert, concretiseert en toepast in de praktijk. Op basis hiervan kijken jullie vervolgens hoe jullie je op teamniveau willen professionaliseren.

We maken hiervoor een speciaal programma op maat. Uit eerdere ervaringen weten we dat een traject meestal bestaat uit een startbijeenkomst, waarin jullie als  team gezamenlijk jullie  didactische visie formuleren. Vervolgens vinden er door ons individuele lesbezoeken plaats om te kijken hoe jullie nu werken  ten opzichte van die didactische visie. Tenslotte organiseren we op basis van onze  bevindingen een slotbijeenkomst waarin jullie als team onderzoeken wat de uitkomsten betekenen voor jullie verdere professionalisering.

Het grote voordeel is dat je met een gezamenlijke didactische visie vanuit dezelfde bril naar onderwijs kijkt waardoor je elkaar beter kunt steunen en verder kunt helpen. Daarnaast worden jullie als team eigenaar van jullie professionalisering waardoor er meer onderlinge verbinding, plezier en samenwerking ontstaat en de meerwaarde van teamsamenwerking optimaal wordt benut.

 

De Docentenacademie
Bijleveldstraat 31
3521 EM Utrecht
06 – 39 57 55 50

De Docentenacademie
Maliesingel 9
3581 BB Utrecht

info@dedocentenacademie.nl

06 – 39 57 55 50
KVK 76906531
NL 97 TRIO 0391 1281 91