06 – 39 57 55 50

Een succesvol einde van de les

Gaat het einde van jouw les ook vaak rommelig? Studenten die al hun jassen aantrekken, hun spullen pakken en door elkaar praten terwijl jij ze nog van alles wilt meegeven?

De laatste minuten van een les zijn essentieel. Je maakt het leren zichtbaar voor jou en je studenten en je zorgt dat jullie beiden de les naar tevredenheid kunnen afsluiten. Hoe pak je dat handig aan?Neem eerst een centrale positie in de klas in en zorg dat je de aandacht krijgt en pas vervolgens OUT toe om effectief en succesvol te kunnen afronden.

O staat voor Oogst. Vraag aan studenten wat de les hen heeft opgeleverd in relatie tot de leerdoelen en wat hieraan heeft bijgedragen. Geef eventueel ook jouw bevindingen weer. Besteed aandacht aan de transfer: wat kunnen studenten met de opbrengst van les doen? Wat betekent de opbrengst voor de volgende les, andere cursussen en de latere beroepspraktijk? Bijvoorbeeld: vanaf nu kunnen jullie dus voor een cliënt een behandelplan opstellen.

Vergeet niet de les ook te evalueren. Reflecteer op inhoud en proces. Hierdoor neem je de studenten serieus en kunnen zij aangeven wat ze van de les vonden. Jij krijgt als docent je feedback waarmee je zicht krijgt op wat jij goed hebt gedaan in ontwerp en uitvoering en wat daarin nog te verbeteren is. Heb je heel weinig tijd? Doe dan de snelste evaluatie ooit: werk met duim omhoog en duim omlaag.

U staat voor Uitkijken. Blik alvast vooruit naar de volgende bijeenkomst. Op basis van de oogst kun je alvast gezamenlijk leerdoelen voor de volgende bijeenkomst vaststellen. Daarnaast heb je vooraf natuurlijk al een lijn in je bijeenkomsten geformuleerd waar je nu naar kunt verwijzen. Vertel tenslotte wat je van je studenten voorafgaande aan de volgende les verwacht. Wat wil je graag dat ze hebben gedaan of meenemen om de volgende bijeenkomst zo succesvol mogelijk te laten verlopen? Hoe concreter je je verwachtingen formuleert, hoe beter. Hetzelfde geldt natuurlijk andersom! Lesgeven is natuurlijk ook samenwerken en dan gaat het om wederzijdse verwachtingen: wat willen je studenten graag van jou dat je doet? Hoe beter je hierop weet aan te sluiten, hoe tevredener zij na afloop naar huis gaan.

T staat voor Tot ziens. Besteed aandacht aan het afscheid nemen en zeg iets aardigs en opbeurends: ‘leuk om weer samengewerkt te hebben’, ‘ik kijk ernaar uit jullie weer te zien’, ‘alle vertrouwen dat de tussentijdse opdracht lukt’ of iets als ‘veel plezier bij de andere lessen vandaag’. Allemaal voorbeeldzinnen waarmee je je de relatie bestendigt en voor een uitsmijter zorgt.

Probeer OUT uit in jouw lessen. We horen graag jouw ervaringen.