06 – 39 57 55 50

Studenten hitte laten voelen

Een paar jaar terug volgde ik een opleiding als trainer. Eén van de belangrijkste noties die ik daar leerde, was dat deelnemers het beste leren als ze hitte ervaren. Als deelnemers in hun eigen praktijk ervaren dat hen iets niet lukt of dat ze iets niet kunnen dan zijn zij zeer gemotiveerd om dit te leren. Kijk maar naar jezelf: als jij het lastig vindt om bijvoorbeeld de aandacht te krijgen van studenten aan het begin van een les, sta je open voor allerhande tips van collega’s hoe zij dit doen.

Maar hoe dit nu te vertalen naar studenten? Studenten ervaren immers nog helemaal geen hitte omdat ze vaak nog weinig of geen ervaring in het beroepenveld hebben. Hoe kun jij er dan als docent toch voor zorgen dat ze gemotiveerd worden voor de inhoud van jouw les? Hoe laat je hen dan die zogenoemde hitte voelen?

De clou is door te starten met een oefening waardoor studenten zelf ervaren hoe bekwaam of onbekwaam ze zijn met een bepaalde theorie of met een bepaalde vaardigheid. De crux zit hem erin dat je deze opdracht zo maakt dat hij studenten confronteert met hun onbekwaamheid. Je legt hen als het ware het vuur aan de schenen. Zo kan je in een training onderhandelen starten met een korte, lastige onderhandelingsoefening of in een les doelgroepanalyse laat je hen een hele uitdagende doelgroep beschrijven. Een ander voorbeeld: projecteer de twee moeilijkste vragen uit de laatste toets en laat studenten die oplossen. De oefening heeft als enige doel om studenten te laten schrikken (‘poeh, dit is lastig’) en inzicht te geven in hun (on)bekwaamheid. Het is dus een oefening die tegenstrijdig is aan leren. Immers, bij leren wil je dat studenten stapsgewijs beter worden door succeservaringen.

Start dus met een schrikoefening, bespreek deze kort na en dan vooral op alle hiaten en vergeet daarbij niet om vervolgens studenten het licht aan het einde van de tunnel te geven: ‘In deze les of deze cursus ga je leren hoe je bijvoorbeeld een dergelijke onderhandeling succesvol kunt laten verlopen of hoe je een adequate doelgroepanalyse maakt’. Je zet studenten hiermee direct in een leerstand.

Je kunt een schrikoefening inzetten bij de start van een cursus, maar je kunt dit ook bij de start van iedere les doen afhankelijk van de inhoud van de les. Experimenteer hier eens mee. We horen graag jouw ervaringen.