06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

De Docentenacademie

Alard Joosten

Alard Joosten

Mijn hele werkleven ben ik al geboeid door gesprekken. De kiem werd hiervoor gelegd tijdens mijn studie Nederlands, waarbij mijn interesse vooral uitging naar mondelinge interactie. Mijn promotieonderzoek richtte zich vervolgens op huisarts-patiëntcommunicatie. Vervolgens ben ik vaardigheidstrainingen voor diverse onderwijsinstellingen gaan ontwikkelen en verzorgen. Gaandeweg raakte ik steeds meer gefascineerd door de verschillen in aanpak van docenten en trainers en de effecten daarvan op deelnemers en studenten. Ik ben mij gaan certificeren als trainer en heb uiteindelijk in 2009 mijn eigen trainingsbedrijf opgezet. In 2015 heb ik samen met Saskia en Laar De Docentenacademie opgericht en sinds 2020 ben ik eigenaar van dit bedrijf. In 2017 ben ik gecertificeerd als docentopleider.

Ik vind het de kunst om jou als docent nieuwe mogelijkheden aan te reiken waardoor jij jouw repertoire kunt uitbreiden om studenten effectief aan het leren te krijgen. Er zijn veel mogelijke wegen en manieren om dit te doen. Het is belangrijk dat je als docent weet en ervaart wat, gezien het doel, daarvan de effecten zijn. Het trainen voor een marathon is ook iets anders dan het trainen voor de 100 meter. Ik begeleid jou vanuit plezier op alle afstanden die er mogelijk zijn.

Anda van Steinvoorn

Anda van Steinvoorn

Plezier in leren en contact met studenten, dat zijn de drijfveren die zo’n 20 jaar geleden hebben gemaakt dat ik voor het vak van docent, en later trainer, heb gekozen.

Deze twee ingrediënten waren voor een aantal jaren genoeg om het vak uit te oefenen. Tot het mij ging vervelen omdat ik vaak op dezelfde manier les gaf. Ik werd er moe van, en het plezier verdween. Zo ontdekte ik dat het belangrijk is dat ik mijzelf als professional blijf ontwikkelen, zowel in de didactiek, als in de pedagogiek, en ook in het zien van mijzelf als docent/trainer. Wat is mijn aandeel in het wel of niet slagen van een les, wat heb ik goed gedaan en waar kan ik mijzelf in verbeteren?

Er is een wereld voor me opengegaan, ik ervaar nog iedere dag hoe belangrijk het is dat ik in mijn professionele rol niet alleen anderen de mogelijkheid tot leren bied, maar ook zelf blijf leren. Door tijd te nemen om te reflecteren en op zijn tijd ruimte te maken voor scholing en bijscholing.

Die parallelle processen, plezier in het leren van anderen en in het leren van mijzelf, hebben er toe geleid dat ik nu docenten begeleid in hun leerprocessen en daarnaast nog graag zelf voor de klas sta.

Vincent van Tongeren

Vincent van Tongeren

Jaren geleden las ik in een verbeterplan van een HBO instelling allerlei SMART doelstellingen om  de “ Kwaliteit van de Kwaliteitszorg” te verhogen. Dat gaf te denken …

Zou de kwaliteit van het onderwijs verworden zijn tot iets meetbaars dat alleen nog maar in management-taal uitgedrukt kan worden? In een Master thesis ben ik  zelf op onderzoek gegaan. Mijn conclusie was dat de kwaliteit van het onderwijs inderdaad deels vast te leggen is in cijfers en maatstaven, maar veel belangrijker: ik zag in mijn onderzoek dat kwaliteit vraagt dat je het daar vooral voortdurend met elkaar over moet hebben en dat je alleen aan kwaliteit kunt werken door het voortdurend te willen blijven ontwikkelen. Er zullen altijd nieuwe inzichten ontstaan met een opdracht daartoe. Én: Kwaliteit van onderwijs wordt in de klas gemaakt!

In de afgelopen 15 jaar mocht ik mij vanuit heel diverse rollen met de kwaliteit van het onderwijs in het HBO bemoeien en is dit mijn drijfveer geworden. Als interimmanager, projectleider, docent, coach en trainer, zoek ik dan ook altijd naar hoe mensen zich kunnen blijven ontwikkelen (want dat verhoogt de kwaliteit), hoe ze hun autonomie kunnen waarmaken en hun competenties het beste kunnen inzetten. Wat ik daarbij inzet? De kunst van het vragen stellen, uitdagen en nieuwsgierig maken. Wat mij betreft de motor van iedere volgende stap in je ontwikkeling.

Jonna Vis

Jonna Vis

‘1000 Gulden voor degene die een sociale wetmatigheid kan bedenken.’ Een gevleugelde uitspraak van één van mijn sociologiedocenten aan de universiteit.

En dat geldt ook voor het onderwijs: er is niet één aanpak die het beste werkt, want elke les is anders.

Hoe een les verloopt hangt af van verschillende factoren: wie zitten er in de klas, wat zijn ieders (leer)behoeften, hoeveel tijd heb ik, wat is het onderwerp, op welk tijdstip geef ik les en ga zo maar door. Het is onmogelijk om al deze factoren van tevoren te voorspellen. En daarom vraagt lesgeven veel improvisatievermogen en creativiteit.

Ik geef al jaren met veel plezier les binnen het hoger beroepsonderwijs en ik vind het een mooie uitdaging om voor iedere les werkvormen te vinden die aansluiten bij de leerdoelen en de doelgroep. De ervaringen die ik opdoe, neem ik mee in mijn begeleiding.

Bij lesgeven komen verschillende aspecten samen: vakkennis, verbale en non-verbale communicatie, gastheerschap, samenwerken, groepsdynamiek en didactiek.

Graag kijk ik met je vanuit deze invalshoeken naar jouw manier van lesgeven. Daarbij gaan we op zoek naar een aanpak die voor jou het best werkt. Met als doel: samen met jouw studenten nog beter onderwijs neerzetten!

Marjolein Koopmans

Marjolein Koopmans

Nieuwsgierigheid is wat mij kenmerkt. Nieuwsgierig naar wat studenten prikkelt om te leren en hoe je daar als docent actief op in kunt spelen. Want hoe voorkom je dat Instagram interessanter is dan jouw les? Hoe zorg je ervoor dat een leerteam van én met elkaar leert? Situaties die ieder om een eigen werkwijze vragen.

Tien jaar heb ik gewerkt als adviseur en communicatiemanager bij onder andere KPMG Consulting. Na een aantal jaren in Puerto Rico en Curaçao te hebben gewoond en gewerkt, maakte ik de overstap naar het hoger beroepsonderwijs. Ik bleek internationale studenten te boeien door mijn commerciële praktijkervaring.

Ik raakte geïnteresseerd in hoe iedere klas of individuele student om een andere benadering vraagt, en hoe je daar als docent op in kunt spelen. Zo heb ik  het certificaat didactische vaardigheden hbo-docent behaald en heb ik mij verder ontwikkeld als didactisch expert.

Ik geef nog steeds met veel plezier les en zet mijn enthousiasme en praktijkervaring in om docenten(teams) te helpen met lesgeven. Of het nu gaat om het begeleiden van interculturele leerteams, het integreren van nieuwe digitale lesmethoden of het geven van constructieve feedback aan studenten. Ik wil graag met jullie aan de slag om voor iedere onderwijssituatie de juiste aanpak te vinden.

Ellen Steijvers

Ellen Steijvers

Leren, ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aangaan vind ik het leukste wat er is. Dit wil ik vooral samen met jou of jullie doen. Elkaar uitdagen, elkaar prikkelen, reflecteren en een stap verder brengen.

Dertien jaar heb ik gewerkt binnen een hogeschool op het gebied van onderzoek, internationalisering en masteropleidingen. Na mijn proefschrift over cultuur van besturen in de financiële sector ben ik les gaan geven over governance en onderzoek bij de masteropleidingen van de Bestuursacademie. Daarnaast begeleid ik onderwijsorganisaties, gemeentes en bedrijfsleven in verandertrajecten en governancevraagstukken.

Vanuit mijn eigen ervaring als onderzoeker en promovendus ondersteun ik promovendi en begeleid ik intervisies. Ik vind het daarbij vooral leuk om allerlei interactievormen in te zetten om jou als promovendus te helpen inzichten te verkrijgen.  

De uitdaging vind ik altijd om te puzzelen hoe ik jou het beste kan begeleiden bij een ingebrachte casus. De methodiek zoeken die past bij jou en bij jouw vraag. De juiste vragen stellen waardoor jij gaat reflecteren. Het mooiste vind ik te zien dat het jou raakt. Dan gebeurt er echt iets waardoor je anders naar jouw vraag en jezelf gaat kijken. Er ontstaat beweging.

Wil jij jezelf en/of anderen in beweging zetten? Ik kijk met veel enthousiasme uit om die beweging te realiseren. 

De Docentenacademie
Bijleveldstraat 31
3521 EM Utrecht
06 – 39 57 55 50

De Docentenacademie
Maliesingel 9
3581 BB Utrecht

info@dedocentenacademie.nl

06 – 39 57 55 50
KVK 76906531
NL 97 TRIO 0391 1281 91