06 – 39 57 55 50

De kunst van het goed nabespreken van opdrachten

De kunst van het goed nabespreken van opdrachten[1]

Herken je dat je de studenten in groepen een opdracht laat uitvoeren en denk nog ruimschoots tijd te hebben voor de nabespreking, maar plots is de les bijna om? Duren jouw nabesprekingen soms langer dan de opdracht zelf? Gebeurt het je weleens dat alle groepjes hun resultaat presenteren, terwijl de helft van de toehoorders afhaakt en jij bijna de enige bent die feedback geeft? Of dat op jouw vraag ´hoe ging het?´ wel heel weinig reactie komt?Het nabespreken van opdrachten is weleens een ondergeschoven kindje en kan soms slordig verlopen. Terwijl een adequate nabespreking belangrijk en onbetaalbaar is. Immers, hierdoor maak je het leren zichtbaar, zowel voor jou als voor de studenten. Maar hoe voer je nu een adequate nabespreking uit? Ik geef je hier vijf tips die helpen om effectief na te bespreken.

  1. Bereid de nabespreking voor. Wat zijn de vragen die je wilt stellen en in welke vorm wil je de nabespreking doen? Houd je nabespreking hiermee strak en gericht in plaats van ‘dat bedenk ik wel ter plekke’.
  2. Faciliteer het gesprek. De nabespreking is een moment waarop jij als docent meer de rol van procesbegeleider aanneemt. Je geeft autoriteit weg en bevordert de interactie tussen de studenten. Ga zitten en luister, vat samen en concludeer.
  3. Check het behaalde leerdoel. Zijn de studenten erin geslaagd om succes te behalen op de criteria van het resultaat van de opdracht? Als het resultaat is om bijvoorbeeld een advertentie te schrijven die aantrekkelijk en duidelijk is, besteed in de nabespreking dan uitsluitend aandacht aan deze twee aspecten.
  4. Oogst successen. Bekrachtig wat studenten goed gedaan hebben gezien de opdracht en de succescriteria en maak studenten bewust van de leerwinst die ze hebben geboekt.
  5. Stel onduidelijkheden en fouten aan de orde. Check bij je studenten wat ze niet begrijpen of nog niet kunnen. Mogelijk vraagt iets nog extra uitleg of oefening.

Met deze vijf ingrediënten zorg je voor een nabespreking die één op één aansluit op je leerdoel. In een volgend blog gaat het over de manier waarop je de nabespreking zo organiseert dat je binnen de tijd blijft, er maximaal geleerd wordt en iedereen bij de les blijft.  Natuurlijk zijn er ook verschillende soorten opdrachten met ieder zijn bijpassende vorm van nabespreking. Wil je daarover meer weten? Kijk dan reikhalzend uit naar de blog die daarop volgt ?! Heb je nog aanvullende tips, laat ze vooral weten. Leren doen we tenslotte optimaal met, van en door elkaar!

[1] Met opdrachten bedoel ik hier opdrachten die je expliciet inzet om studenten een bepaalde bekwaamheid aan te leren. Het gaat niet om opdrachten, zoals schrikoefeningen, waarmee je studenten wilt confronteren met hun onbekwaamheid.