06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Interactie tijdens online lessen: broodnodig!

Tot 19 januari blijven al onze scholen dicht. Ook het beetje fysieke onderwijs dat nog gegeven werd, is nu verbannen naar het beeldscherm. Sommigen van jullie zijn inmiddels goed gewend aan het geven van lessen via MS Teams of Zoom, voor anderen is het weer terug naar de opgedane ervaring en kennis van de eerste golf in het voorjaar. Onze studenten weten inmiddels niet beter, de meesten hebben al tijden geen klaslokaal meer gezien.

Onze grootste uitdaging is het creëren van interactie met en tussen de studenten in het onlineonderwijs. Dat interactie belangrijk is, staat buiten kijf. De gemiddelde spanningsboog van studenten bij een college ligt rond de 15 minuten maar dat is in een fysieke situatie. Bij online lessen haken studenten nog veel sneller af. Wat kan jij doen om tijdens jouw lessen te zorgen voor meer interactie en daardoor verbondenheid zonder dat je daarvoor allerhande digitale tools hoeft in te zetten?

  1. Zorg voor een check-in. Dit is de start van de bijeenkomst en heeft tot doel om te verbinden met en tussen je studenten en met wat jullie gaan doen. Een check-in zorgt ervoor dat je je studenten beter leert kennen, dat je weet wat er leeft en zorgt voor verbinding. Het zet de toon voor de les en leert iedereen schakelen naar het hier en nu. Studenten ervaren dat het belangrijk is dat ze er zijn en dat ze ertoe doen. Ze voelen zich gezien en gehoord. Met een groep kan je een check-in goed doen door ze een vraag te stellen en iedereen in de chatfunctie te laten reageren (‘wat gaat je goed af tijdens deze lockdown?’) of door een schaalvraag van 1-10 te stellen (‘hoe voel je je tijdens deze lockdown?) of door studenten door hun handgebaar (vuist of volle hand) hun mening te laten geven. Je betrekt je studenten direct bij je les.
  2. Wissel leeractiviteiten af. Het is noodzakelijk om na 10 minuten een beroep te doen om een ander type activiteit bij de studenten dan luisteren en noteren. Zorg voor een korte activerende opdracht: een vraag, een probleem, een korte casus. Je zet deze opdrachten in met een gericht doel, namelijk verwerking van de lesstof. Belangrijk is een heldere, eenduidige instructie zodat studenten weten wat ze moeten doen.
  3. Zorg ervoor dat studenten in wisselende samenstellingen moeten samenwerken. Bedenk individuele opdrachten, opdrachten voor duo’s en casussen voor groepjes. Wees alert op het stimuleren van de samenwerking tussen studenten in (maar ook buiten!) de les. De break-out rooms bieden hiervoor goede mogelijkheden.
  4. Bespreek opdrachten na en betrek de studenten hierbij. Vraag kriskras antwoorden of oplossingen na. Laat een groepje een uitwerking presenteren maar geef de andere groepjes daarbij dan wel kijk- en luistervragen mee. Laat groepjes hun oplossingen met elkaar uitwisselen en daar feedback op geven.
  5. Doe een check-out. Check bij de studenten of er nog losse eindjes zijn en toets wat er geleerd is. Doe een evaluatie van de les (duim omhoog of duim omlaag) en bedank de studenten voor hun aanwezigheid en hun bijdrage en niet te vergeten: geef aan wanneer jullie weer contact hebben.

Al deze activiteiten vereisen dat je je studenten ziet en soms ook hoort. Je wilt dus ook dat iedere student te zien is vanuit jouw behoefte aan contact en verbinding en vanuit de behoefte aan gelijkwaardigheid tussen de studenten. Weg met de zwarte schermen.

Ik wens je veel succes met je online lessen en het creëren van verbinding in het nieuwe jaar.