06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Hoe zorgen we voor binding met onze nieuwe eerstejaars studenten?

Alle toetsen zijn nagekeken, de online-examens zijn achter de rug en de zomervakantie staat voor de deur. Even heerlijk uitblazen na dit opmerkelijke en bizarre studiejaar. Helaas zijn de scenario’s voor het onderwijs voor het komende studiejaar nog niet zo best. Onderwijs op 1,5 meter? Veel scholen starten met maar 10% fysiek onderwijs. Hoe kunnen we nu, gezien alle beperkingen, werken aan de noodzakelijke binding met onze bestaande maar vooral ook met onze nieuwe studenten?

Binding is een belangrijke voorwaarde voor studiesucces en een buffer tegen studie-uitval. Bij binding gaat het om goede contacten met je medestudenten (klas of groep) en met de docenten en staf van de opleiding. Ik geef je een aantal tips om de binding met de instromende studenten tot stand te brengen.

1. Continueer de introductie. Veel scholen hebben introductiedagen waarin ze de studenten willen laten kennismaken met elkaar, de opleiding en het beroep. Laat dit zo veel mogelijk in aangepaste vorm doorgaan. Denk aan een fysieke rondleiding in het gebouw in kleine groepen, aan een onlinestartfeest of digitale escaperooms. Bedenk ook welke activiteiten nu niet per se hoeven plaats te vinden. Stel jezelf de vraag: wat is nu echt relevant en belangrijk in het kader van de binding?

2. Deel een klas op in kleine groepen. Zorg dat de studenten in deze kleine groepen met elkaar kunnen kennismaken voor de start van de studie. Als het onderwijs ook in kleine groepen gegeven gaat worden, baseer je dan op deze indeling. Deel de groepen in op postcode zodat de groepen elkaar ook makkelijk fysiek kunnen ontmoeten. Per lesperiode kun je samenstelling van de groepen wisselen en je kan sowieso voor de klas als geheel een online speeddate organiseren.

3. Zorg voor een vast aanspreekpunt voor een groep in de vorm van een slb’er/mentor en een ouderejaars student. Intensiveer het contact en investeer in korte, frequente individuele gesprekken (twee wekelijks?).

4. Werk met een peer-to-peer of buddynetwerk. Koppel twee eerstejaars studenten aan elkaar of een eerstejaars met een ouderejaars. Zo ervaart iedere student dat hij/zij een ‘maatje’ heeft binnen de opleiding die hem/haar kan helpen bij zijn studie, maar ook bij het bieden van een luisterend oor of hulp kan bieden bij praktische zaken en eventueel ook kan doorverwijzen.

5. Breng structuur en duidelijkheid in rooster en programma. Werk met vaste basisroosters die studenten structuur geven. Er is voor studenten al genoeg dynamiek buiten school (baantjes) waardoor een vast ritme op school (en later op werk!) aan te bevelen is. Denk aan een vaste structuur als opstarten met de klas/groep en slb’er, duidelijke opdrachten, samen hoorcollege kijken, werktijduren en samen afsluiten.

6. Tot slot: informeer en bereid aankomende studenten voor. Onduidelijkheid is de grootste oorzaak van stress onder studenten. Heet studenten vroegtijdig welkom en laat ze zien en weten hoe de start van hun studiejaar eruitziet.

Laten we extra aandacht en energie steken in de opvang van onze nieuwe studenten, zonder daarbij overigens de ouderejaarsstudenten uit het oog te verliezen.

Zie voor nog meer tips en ideeën https://www.linkedin.com/pulse/studentsucces-eerstejaars-ho-sociale-en-academische-binding-kappe/?trackingId=UEbghp2%2FEF9XICZBq7mRxQ%3D%3D