06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Hoe zorg je ervoor dat studenten hun voorbereidend werk doen?

Een van de meest gehoorde klachten uit het hoger onderwijs is dat studenten onvoorbereid naar hun colleges komen, ondanks dat je ze wijst op het belang en de noodzaak van het thuis maken van de opdrachten. De meeste studenten doen weinig tot niets, de goede daargelaten.

Dit probleem is nog urgenter door alle mooie, geïntegreerde, blended leeromgevingen die we momenteel met elkaar ontwerpen. Immers, het succes van een blended cursus staat of valt met het gegeven dat studenten bepaalde leeractiviteiten vooraf en achteraf zelfstandig en in eigen tijd uitvoeren. Je vraagt ze bijvoorbeeld vooraf een tekst te lezen, een kennisclip te bekijken of een analyse te doen. Na de bijeenkomst zijn er andere leeractiviteiten met als doel de collegestof toe te passen. In je colleges heb je daardoor tijd om dieper op de stof in te aan en feedback te geven, kortom om het hogere-orde leren te stimuleren. Voor het slagen van een dergelijke opzet is het thuiswerk en de betrokkenheid van studenten dus essentieel. Bij dergelijke cursussen zou het bijna onmogelijk moeten zijn om de colleges te kunnen volgen zonder het voorbereidend werk te doen. Maar wat als studenten dit werk niet doen? En wat kun je doen om te zorgen dat studenten hun voorbereidend werk wél doen?

Voordat ik je een aantal tips geef die je kunnen helpen, vraag ik je eerst eens stil te staan bij de volgende vragen die bedoeld zijn om je iets meer en verder te laten nadenken over het fenomeen ‘onvoorbereide studenten’. Neem even de tijd en bedenk voor jezelf hoe jij met dit fenomeen omgaat.

Vijf reflectievragen

  1. Hoe reageer ik wanneer studenten niet voorbereid zijn? En weet ik ook wat de redenen daarvan zijn?
  2. Wat doe ik proactief om te voorkomen dat studenten onvoorbereid komen?
  3. Wat doe ik om studenten het belang van hun voorbereiding te laten inzien of te laten ervaren?
  4. Weet ik welke uitdagingen studenten tegenkomen bij hun voorbereiding en wat doe ik om studenten daarbij te ondersteunen?
  5. Wat doe ik om studenten te ondersteunen in hun rol als actieve participant in plaats van in hun rol van passieve consument?

De antwoorden op deze vragen bepalen wat voor soort leeromgeving jij wilt neerzetten en met welke tip jij het meest gebaat bent. Benieuwd naar de tips? Lees dan ons volgende blog.

Dit blog is deels gebaseerd op het artikel 10 strategies to encourage students to actually do the pre-class work in flipped & active learning claassrooms van Barbi Honeycutt. (2016). Dit paper kun je gratis downloaden.