06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Hoe zorg je ervoor dat studenten hun thuiswerk doen?

Een van de meest gehoorde klachten uit het hoger onderwijs is dat studenten onvoorbereid naar hun colleges komen. In mijn vorige blog heb ik je een aantal reflectievragen gegeven om voor jezelf te onderzoeken hoe jij met dit fenomeen omgaat. De antwoorden op die vragen geven je een indicatie van het soort leerklimaat dat jij creëert. Hoe kan je met jouw gedrag bijdragen aan een leerklimaat waarin studenten hun thuiswerk doen?

Ik geef je zeven tips.

  1. Manage de verwachtingen

Definieer bij de start van jouw cursus helder welke rol jij en welke rol de studenten hebben en wat je daarin van ze verwacht en wat ze van jou mogen verwachten. Vertel dat je verwacht dat studenten zich hebben voorbereid en dat hun voorbereiding de basis voor het college is. In het college ga jij dieper op de stof in, geef je voorbeelden en feedback. Het betekent dat je vraagt dat de studenten thuis iets doen maar ook dat dit noodzakelijk is.

  1. Instrueer het thuiswerk

Zorg voor een heldere beschrijving van het thuiswerk. Beschrijf wat je wilt dat studenten doen, hoe dit bijdraagt aan de leerdoelen en de toets, hoeveel tijd studenten ermee kwijt zijn en wat het hun oplevert (resultaat). Geef ook aan wat de relatie van het thuiswerk is met het daaropvolgende college.

  1. Bouw ondersteuning in

Zorg ervoor dat studenten jou, of beter nog, elkaar kunnen consulteren gedurende hun voorbereidende werk. Denk aan een consultatie-uur, een online forum of een chatsessie. Stimuleer daarmee dat studenten al eerder aan het werk gaan.

  1. Creëer meerwaarde

Verbind het thuiswerk altijd met de activiteiten in het college zodat studenten ervaren dat hun werk wordt gebruikt en waarom het belangrijk is dat ze dat doen.

  1. Complimenteer

Honoreer expliciet de studenten die voorbereid zijn (‘Wat fijn dat jullie de opdrachten hebben gemaakt’). Zo bevestig en bestendig je hun gedrag.

  1. Ga in gesprek

Vraag aan studenten waarom ze hun thuiswerk niet hebben gedaan. Vraag door naar het waarom en waar mogelijk weerstand zit. Niet alle studenten zijn lui of ongeïnteresseerd, soms is er iets anders aan de hand.

  1. Honoreer de onvoorbereide studenten niet

Pas op om met het college aan te passen aan de studenten die zich niet hebben voorbereid, ook al kunnen ze dan minder goed mee komen. Wie zich brandt, moet even op de blaren zitten mits de studenten dit weten doordat je de eerdere tips hebt toegepast. Wanneer je jouw college aanpast, ontmoedig je de studenten die hun thuiswerk wel hebben gedaan en dan kunnen zij gedemotiveerd raken. De kans is groot dat zij zich de volgende keer ook niet meer voorbereiden.

Al deze tips dragen bij aan het tot stand brengen van een leerklimaat waarin studenten ervaren dat werken in en buiten het college noodzakelijk is. Dit vraagt van jou dat je consequent alle tips toepast aangezien je daarmee bijdraagt aan het resultaat wat je wilt bereiken: studenten die voorbereid naar je college komen.