06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Hoe krijgen we studenten weer naar de opleiding?

Na het opheffen van alle coronamaatregelen, hadden wij verwacht dat de studenten massaal weer naar de opleiding zouden komen. In de praktijk bleek dit nogal tegen te vallen. Studenten blijven weg en ze vragen regelmatig of de les niet online kan. Dat is toch niet waarvoor je onderwijs verzorgt. Wat is leuker dan een volle, enthousiaste klas met leergierige studenten? Wat kunnen we doen om te zorgen dat de studenten naar de opleiding komen en blijven komen?

Studenten hebben diverse behoeften waarom ze naar de opleiding komen. Ze willen contact, plezier, erbij horen, samenwerken etc. Bij alle studenten is er één generieke behoefte en dat is de behoefte tot leren. Om die behoefte te vervullen hebben ze gekozen voor een specifieke bekostigde opleiding, op een specifieke locatie, met vakinhoudelijke docenten, medestudenten in klassenverband etc. met als doel dat ze daardoor zich een vak of discipline eigen maken. Ze hebben daarmee ook gekozen voor het fysieke onderwijs dat de opleiding biedt. Je kunt dit hun gekozen strategie noemen waarmee ze hun behoefte aan leren vervullen.

Tijdens de corona ging al het onderwijs online en de studenten hebben toen een andere strategie ervaren waarmee ze hun behoeften moesten vervullen. Alhoewel er ook best veel geklaagd werd over deze vorm van onderwijs, was het vaak ook makkelijk. De studenten hadden bijvoorbeeld geen reistijd, hoefden niet slechts voor één werkcollege naar school en hun medestudenten zagen de meesten wel op huisfeestjes of bij de studentenvereniging. De nieuwe strategie, verplicht online onderwijs, had nadelen maar zeker ook voordelen.

Fysiek en online onderwijs zijn dus twee concurrerende strategieën die studenten inzetten om hun behoeften te vervullen. Wat kunnen wij doen om te zorgen dat het fysieke onderwijs weer aantrekkelijker wordt voor studenten dan het online gebeuren?  Dit betekent dat we meerwaarde moeten zien te creëren voor studenten om naar de opleiding te komen. De strategie van fysiek onderwijs moet de studenten meer opleveren. Ik geef je vijf tips.

  1. Zet extra in op binding

Zorg ervoor dat studenten zicht thuis voelen bij de opleiding en dat ze erbij willen horen. Dit betekent dat er naast de colleges ook andere redenen moeten zijn om naar de opleiding te komen. Organiseer activiteiten buiten het curriculum om en doe dit vooral samen of in overleg met studenten. Denk aan lunches, borrels, werkbezoeken, gastsprekers, stage uitwisselingen etc. Zorg er daarnaast voor dat de school of campus een aantrekkelijke plek is om naartoe te komen.

Let erop dat de studenten binnen een klas elkaar ook kennen en laat studenten in wisselende samenstellingen samenwerken. Als docent of studieloopbaanbegeleider heb jij een belangrijke verantwoordelijkheid voor de groep en jij kan dan een enorm verschil maken door binding in de groep, met de opleiding en met het vakgebied te stimuleren.

  1. Heb oog en oor voor iedere student

Zie de individuele student in de groep en ken zijn/haar naam. Heb interesse voor de student en vraag zeker naar zaken die het leren kunnen beïnvloeden. Benoem altijd hun aanwezigheid (‘fijn dat jullie er zijn’) en inzet en laat afwezigheid niet onopgemerkt blijven. Zoek na twee keer afwezigheid altijd even contact met de betreffende student (bel eens een keer) om te informeren wat er aan de hand is.  Onder het motto: Iedereen telt en je aanwezigheid wordt gewaardeerd.

  1. Zorg voor colleges met meerwaarde

Een zendergericht colleges met alleen uitleg aan de hand van een PP heeft fysiek weinig toegevoegde waarde. Zorg voor colleges waarbij er gewerkt wordt, waarbij interactie tussen de studenten centraal staat, waarbij er feedback is van jou en medestudenten en waarbij het vooral om dieper leren gaat.

  1. Plan meerdere activiteiten op een dag

Zorg dat studenten niet alleen voor een half uur begeleiding naar de opleiding moeten komen. Plan meerdere colleges en andere activiteiten (zie tip 1) op een dag zodat de studenten daadwerkelijk winst ervaren van hun inspanning om naar school te komen. Beter drie dagen met een vol programma, dan vijf dagen met iedere dag twee uur college.

  1. Bied alleen fysiek of online aan

Ga geen onderwijs hybride aanbieden. Dit wil zeggen hetzelfde college vindt fysiek plaats en een deel van de groep kan het college tegelijkertijd online volgen. Het effect is dat jij je vaak in allerlei didactische bochten moet wringen en studenten ervaren dat dit college dus ook wel online gegeven kan worden waardoor de kans groot is dat ze de volgende keer mogelijk ook thuisblijven. Maak een keuze en zorg voor duidelijke meerwaarde van je fysieke onderwijs (tip 3).

Laten we gaan voor volle klassen in het nieuwe studiejaar. Maar ga eerst genieten van een welverdiende zomervakantie. Ik wens je hele fijne weken toe.