06 – 39 57 55 50

Hoe krijg je studenten voorbereid naar de les?

Eén van de meest gehoorde klachten van docenten in onze trainingen gaat over het onvoorbereid naar de lessen komen van studenten. Veel studenten doen weinig tot niets aan de opdrachten die ze thuis moeten maken, de goeden ten na gelaten. En dat terwijl je les juist gebaseerd is op dat voorbereidend werk. In de les wil je dan de tijd nemen om verder op de stof in te gaan, feedback te geven en vooral het hoger of dieper leren centraal te stellen. Hoe kan je nu studenten motiveren dat ze al voor de les actief met de lesstof bezig zijn?

De volgende vijf tips bieden geen garantie op voorbereiding, maar dragen zeker bij aan de motivatie van studenten vooraf al aan de slag te gang.

1. (Her) definieer de rollen. Zoals jij gewend bent les te geven op een manier, zo zijn de studenten gewend om te leren op een bepaalde manier. Leg aan het begin van de cursus heel helder uit hoe deze is opgezet, welke rol de studenten hebben en wat je daarin van ze verwacht en waarom deze manier van leren belangrijk is.
2. Instrueer helder. Benoem helder wat de voorbereidende opdracht is, hoe deze bijdraagt aan de leerdoelen, hoeveel tijd studenten daarmee kwijt zijn en wat het hen oplevert. Voeg hieraan toe wat de relatie is tussen de voorbereidende opdracht en de daarop volgende les.
3. Bouw ondersteuning in. Zorg ervoor dat studenten elkaar en/of jou kunnen consulteren gedurende hun voorbereidend werk. Denk aan een consultatie-uur, een online forum, een chatsessies. Dit zorgt er vaak voor dat studenten al eerder aan de slag gaan en het niet uitstellen tot de avond voor de les.
4. Creëer meerwaarde. Laat studenten in de les ervaren wat de noodzaak en meerwaarde is van het voorbereidende werk dat ze gedaan hebben. Verbind hun werk met de activiteiten in de les zodat de studenten zien hoe hun werk wordt gebruikt en waarom het belangrijk is.
5. Vraag door naar de oorzaken van hun nalatigheid. Niet alle studenten zijn lui, apathisch of ongeïnteresseerd. Veel studenten zijn slim, werken hard en zijn gemotiveerd om te slagen. Vraag door naar wat er aan de hand is waarom ze onvoorbereid zijn en waar mogelijke weerstand zit (‘ik vind het lastig om alleen een opdracht te maken’/’u wordt betaald om mij les te geven’). Bovendien vinden veel studenten actief participeren in de les lastig. Ze kunnen wel voorbereid komen maar vinden het soms moeilijk om hun werk in de les in te brengen. Angst om een beurt te krijgen, angst voor de reactie op hun antwoorden, angst om in de grote groep te spreken etc. Zorg ervoor dat het in de groep veilig is en dat het in de les niet om presteren gaat maar om leren. Fouten maken mag niet alleen, maar moet bijna om zoveel mogelijk te leren!

Dan zijn wij heel benieuwd naar het effect van bovenstaande tips.