06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Hoe blijf je verbonden met je studenten in online-onderwijs?

Ook mijn sportschool is gesloten in deze tijd. Aangezien ik een fanatiek sporter bent, laat ik mij graag ondersteunen door sportinstructies op het internet. Ik vind honderden mogelijke video’s maar ik beperk mij toch altijd tot de filmpjes van mijn eigen sportschool of tot video’s waarvan ik weet dat mijn vrienden die ook bekijken. Waarom? Omdat mij dat een gevoel van verbondenheid geeft met mijn instructeur en sportschool of met mijn vrienden. Het onderstreept voor mij het gevoel van ergens bij te horen.

Verbondenheid is, naast competentie en autonomie, één van de drie basisbehoeften die van invloed zijn op de motivatie van studenten. Als docent kun je aan deze drie knoppen draaien in je onderwijs om de motivatie bij studenten te stimuleren. Maar hoe doe je dit nu in deze tijden van online-onderwijs? Hoe maak je dit onderwijs nu motiverend?

Het blijkt dat studenten zich in online-onderwijs sneller afgesloten voelen van jou als docent en van hun medestudenten. Het is dus belangrijk om actief meer aandacht te besteden aan de verbondenheidsbehoefte van studenten. Wat kun je doen in jouw huidige onderwijs om deze behoefte zo goed mogelijk te vervullen?

• Reageer snel op vragen van studenten;
• Neem zelf het initiatief om studenten te vragen hoe het met ze gaat;
• Houd alle studenten in het vizier en laat zien en weten dat je oog en oor hebt voor iedereen, dus ook voor de afwezigen;
• Creëer interactie tijdens online sessies door studenten met elkaar opdrachten te laten uitvoeren en door ze met elkaar en met jou in gesprek te laten zijn;
• Beloon studenten om hun deelname en inbreng. Dit kan expliciet (‘goede vraag’/’mooie opmerking’) maar ook door bijvoorbeeld hun berichten te liken of een hartje te geven in de chat.
• Geef opdrachten die studenten met elkaar online kunnen oppakken na de les;
• Bedank expliciet alle studenten voor hun aandacht en inzet op het einde van de les en geef aan wanneer jullie weer contact hebben.

Zorg er in je voorbereiding en uitvoering van jouw onderwijs voor om jouw studenten te zien en hen te respecteren en te waarderen. Het gaat soms simpel weg om te laten zien dat je ze aardig vindt en dat je ze hulp en begeleiding geeft als ze dat nodig hebben en dat vraagt nu soms net iets meer aandacht.