06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Het zweet op de rug van de afstudeerder: de start

Het laatste half jaar van dit bizarre studiejaar is begonnen. Voor de vierdejaars studenten betekent dit bij veel opleidingen dat ze starten met hun laatste fase: het afstuderen. Aan jou de taak om studenten daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Herken je het dat de begeleiding je eigenlijk veel meer tijd kost dan je daarvoor hebt gekregen? Of dat jij als begeleider vooral veel zelf aan het werk bent met helpen, nakijken en feedback geven. Met andere woorden: staat het zweet wel op de juiste rug?

Wat kan je doen om te zorgen dat jouw afstudeerstudent vooral zelf aan het werk is, uitprobeert, reflecteert etc. zodat hij de regie heeft en houdt over zijn leerproces. De eerste stap daarvoor is een goede intake oftewel een goed startgesprek.

Vaak hebben we de neiging om in het eerste gesprek snel naar de inhoud van de afstudeeropdracht te gaan zonder eerst goed stil te staan bij de wederzijdse verwachtingen, de planning van de begeleiding en de nodige afspraken te maken. Of zoals ik altijd zeg: eerst contact maken, dan een contract maken en dan pas over tot actie! Door een helder startgesprek weten jullie goed wat jullie aan elkaar hebben, zet je de toon voor het begeleidingstraject en kun jij ook goed inschatten hoe de beginsituatie van de student is. Wat zijn de onderdelen die van belang zijn voor een goed startgesprek?

  1. Wederzijds kennismaken. Vraag daarbij zeker ook naar hoe de student naar het afstuderen kijkt, hoe zijn studieverloop tot nu toe was en wat hijzelf ziet als zijn sterktes en zwaktes. Vergeet daarbij niet om ook iets over jezelf te vertellen. Laat jezelf als persoon zien aan de student.

 

  1. Maak een agenda voor het gesprek. Inventariseer eerst de vragen van de student en kom daarna met jouw punten. Laat dan de student de agenda maken.

 

  1. Stem de wederzijdse verwachtingen af. Wat verwachten jullie van elkaar qua samenwerking, communicatie, inhoud van de begeleiding etc.? Geef ook aan hoeveel uren jij tot je beschikking hebt zodat de student weet dat er schaarste is in de begeleiding. Zorg voor wederzijdse instemming.

 

  1. Plan de begeleiding. Hoe vaak gaan jullie elkaar zien, hoe lang, wat is nodig aan voorbereiding, hoe ben je te bereiken, wat is de reactietermijn op stukken en hoe worden deze aangeleverd, wat zijn harde deadlines?

 

  1. De afstudeeropdracht. Doe een eerste verkenning van de opdracht.

Als je de student nog niet goed kent, krijg je door dit gesprek direct een indruk van hem/haar en ook welke consequenties dit heeft voor jouw begeleiding.

Als laatste tip: laat studenten het startgesprek voorbereiden door ze via de mail alvast een aantal vragen mee te geven. Het resultaat geeft je direct een indruk van zijn/haar studiehouding.

In het volgende blog ga ik nader in op hoe je afstudeerders begeleidt bij de verkenning van hun opdracht.