06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Evalueren doe je vooral zelf!

Het einde van het eerste onderwijsblok komt in zicht. Tijd voor de broodnodige cursus- en docentevaluaties. Meestal krijgen de studenten een digitale vragenlijst in hun mailbox met een aantal vragen of stellingen. Vervolgens worden op de resultaten de nodige statische analyses gedaan die input zijn voor jouw functioneringsgesprek. Gelukkig staan er naast de kwantitatieve resultaten vaak ook een aantal kwalitatieve opmerkingen van studenten die je meer inzicht en houvast kunnen geven.

Een nadeel van deze vorm van evalueren is dat het achteraf plaatsvindt en dat je pas weer zaken kunt veranderen als je dezelfde cursus nog een keer gaat geven. Ik adviseer je dan ook om altijd al tijdens je cursus met studenten te evalueren zodat je eventueel direct nog veranderingen kunt doorvoeren. Evalueren doe je vooral zelf!

Bij het evalueren zijn twee zaken of niveaus van belang:

  1. Wat hebben de studenten geleerd van jouw college? Je check of de studenten de leerdoelen van het college behaald hebben. Je kunt dit aan ze vragen maar nog beter is dit daadwerkelijk te toetsen door een opdracht of een (multiplechoice)vraag. Je oogst de leerwinst en maakt het leren zichtbaar voor jou en de studenten.
  2. Wat vonden de studenten van jouw college? Je checkt de tevredenheid van de studenten over bijvoorbeeld de inhoud van het college, de variatie, jouw uitleg, zelfwerktijd en de opdrachten. Je weet hierdoor dus hoe ze het college ervaren hebben.

Het is van belang om beide niveaus mee te nemen in je evaluatie waarbij het oogsten van leerwinst essentieel is. Immers, je wilt zeker weten of de studenten de leerdoelen behaald hebben.

Voor beide niveaus van evaluatie kun je digitale tools inzetten zoals een Kahoot, Mentimeter of Brightspace. Voor het meten van de tevredenheid geef ik je de volgende vormen als tip.

  • Jubel- en klaagmuur. Vraag studenten op een aparte post-it een top en een tip op te schrijven en laat ze deze opplakken op een jubel- en klaagmuur;
  • Kies je smiley. Hang drie verschillende emoticons in de ruimte en laat de studenten gaan staan bij het emoticon dat het meeste past bij de bijeenkomst;
  • Laat studenten een cijfer geven voor de bijeenkomst van 1-10. Laat de studenten ook fysiek plaatsnemen op een denkbeeldige of echte lijn van 1-10;
  • Like-dislike. Vraag studenten een keuze te maken tussen duim omhoog en duim naar beneden;
  • Boek, film of tv -programma filmtitel. Laat studenten een boek, film of tv-programma kiezen dat voor hen vergelijkbaar is met het college. Om sneller te werken, kun je zelf drie of vier uiteenlopende titels kiezen.
  • Prullenbak-rugzak. Houd een prullenbak en een rugzak vast en vraag de studenten wat van het college weg kan of behouden moet blijven.

Je krijgt door deze evaluatievormen een indicatie van het perspectief van studenten. Je kunt deze evaluaties, afhankelijk van je behoefte en de tijd, uitbreiden door een gesprek aan te gaan. Vraag bijvoorbeeld of studenten je meer informatie willen geven na een college. Dit levert je vaak zinvolle feedback en ook waardering op.

Tot slot is het belangrijk dat studenten ervaren dat je iets doet met hun feedback. Bedank ze voor hun moeite en geef aan wat je wel en niet bestendigt en verandert en waarom. Het is heel bevredigend als studenten horen en zien dat er iets met hun feedback wordt gedaan. Boter bij de vis.