06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Een les gemist…

In mijn vorige blog vertelde ik over de cursus Portugees die ik momenteel volg. Inmiddels heb ik al meer dan de helft van de lessen achter de rug en helaas heb ik ook een les gemist. Het effect ervaarde ik direct bij het maken van het huiswerk. Ik snapte niets van een opdracht over een grammaticale regel. In de volgende les vroeg ik opheldering. Susana, de docente, vroeg aan mijn medestudenten of iemand mij de regel kon uitleggen. Dat gebeurde en ik begreep het. De volgende dag kreeg ik een mailtje van Susana met de volgende boodschap:

Ik zag net dat je had de tweede les gemist en het was in die les dat de uitleg was gegeven voor de lidwoorden met steden en landen. Is het nu meer duidelijk, na de uitleg van gisteren? Als je op de grammatica kijkt, kan je op blz. 14 meer informatie erover lezen. Zijn er vragen, hoor ik graag.’

Wat voor effect had dit alles op mij als student?

  1. Door het missen van de les ervaarde ik dat ik iets niet begreep en daar baalde ik van.
  2. In de les haalde ik die achterstand weer in door de uitleg van een medestudent en daardoor kreeg ik het gevoel dat ik weer ‘bij’ was.
  3. De mail van Susana raakte meerdere aspecten. Nog los van de inhoud, was ik al verrast om een mail van mijn docent te krijgen. Leuk. Wat betreft de inhoud viel mij op dat zij ten eerste was nagegaan waardoor het kwam waardoor ik de uitleg had gemist. Ten tweede checkte ze of ik nu de uitleg begreep, ten derde gaf zijn nog een verwijzing en tot slot bood ze mij nog de gelegenheid voor vragen. Het effect was dat ik mij als student gezien en gehoord voelde en dat ik verbondenheid ervaarde. Susana had zelfs extra tijd en energie in mij gestoken.

Wat kan je hieruit leren voor jouw lessen en jouw studenten? En nu nog meer in deze tijden van online-onderwijs?

  1. Stimuleer jouw studenten altijd aanwezig te zijn omdat de les noodzakelijk is. Wegblijven kan gewoon niet, want dit leidt tot onoverkomelijke achterstand. Dit moeten studenten al in de eerste les ervaren. Het woord aanwezigheidsplicht bestaat niet!
  2. Laat zien dat je weet en merkt wanneer er iemand afwezig is. Afwezigheid valt dus op. Dit doe je direct in de klas en zoek vervolgens contact met de afwezige per mail of bij de volgende bijeenkomst.
  3. Zoek samen met een student naar een manier waarop de achterstand ingelopen kan worden. In het voorbeeld laat Susana een andere student de regel uitleggen. Ze doet daarmee twee dingen. Enerzijds helpt de ene student de andere, anderzijds is dit ook een check voor haar of de lesstof begrepen is. Ze bevordert daarmee het samenwerkend leren en checkt het leerrendement.
  4. Bied extra hulp wanneer nodig.

Nu zul je misschien denken: al dat extra werk, daar zit ik niet op te wachten. Dat snap ik en zo lijkt het ook. Maar met al deze acties draag je bij aan het gevoel van verbondenheid van studenten en dat draagt bij aan het leerrendement en voorkomt daarmee ook veel reparatiewerk achteraf, zoals extra opdrachten en herkansingen, waar je helemaal niet op zit te wachten, toch?

Voelen jouw studenten zich gezien en gehoord, ook al ze afwezig zijn en ook in deze tijden van online-onderwijs?