06 – 39 57 55 50

Bezoek jij wel eens een les van een collega?

’Verbinden door didactiek’ heet het traject dat wij op dit moment voor twee opleidingsteams verzorgen. Je kunt op veel manieren werken aan de ontwikkeling van teams in het onderwijs. Wij denken alleen dat, los van het inhoudelijk vakgebied van een opleiding, docenten het meeste voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van de didactiek.

Hoe denkt het team het meest effectief les te geven? Waar lopen zij in hun onderwijssituaties tegenaan? Hoe kunnen ze hierin van elkaar leren?

In dit kader bezoeken docenten elkaars lessen, filmen deze en geven elkaar feedback op basis van vooraf overeengekomen criteria voor effectief onderwijs. De effecten van het lesbezoek en de nabespreking moedigen ons steeds weer aan dit werk te blijven voortzetten.

Wat valt ons op?

1. De eenzaamheid van het leslokaal. Sommige docenten geven al jaren les zonder dat er ooit een collega of leidinggevende is wezen kijken, laat staan dat zij ooit feedback hebben gekregen op hun manier van lesgeven. Door het lesbezoek voelen zich gezien en ervaren een gevoel van betrokkenheid.

2. Een andere manier van lesgeven. Veel docenten geven aan het verrijkend te vinden om te zien hoe hun collega lesgeeft. Enerzijds krijgen zij meestal inhoudelijk een ander deel van de opleiding mee, anderzijds zien zij vaak ook andere manieren van didactische aanpak waarmee zij hun eigen repertoire kunnen uitbreiden (‘zo kan het ook’).

3. Feedback geven. Docenten leren om effectief feedback te geven zodat de feedback bijdraagt aan elkaars ontwikkeling. De manier waarop ze feedback leren geven, helpt hun ook om die toe te passen in hun feedback naar studenten.

4. Feedback ontvangen. We zien wat een waardering het kan opleveren wanneer een vakbroeder of -zuster vertelt wat je goed doet en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Docenten geven aan dat zij daarmee hun prestaties kunnen versterken en verbeteren wat de kwaliteit van hun lesgeven ten goede komt.

5. De start van een feedbackcultuur. Opleidingen waarin docenten op een regelmatige basis lesbezoeken doen en elkaar feedback geven komen wij niet veel tegen. Deels omdat docenten dit niet gewend zijn, dit lastig vinden, het niet gefaciliteerd wordt, deels omdat docenten vaak onzeker zijn hoe ze effectief feedback kunnen geven en ontvangen. Wanneer docenten deze vaardigheden echter beheersen en de opleiding het creëren van een feedbackcultuur tot prioriteit maakt, wordt al snel groei en betrokkenheid in een team gestimuleerd.

Wij vinden het een voorrecht dat wij aan deze teamtrajecten mogen bijdragen. Hoe kun jij vandaag jezelf via de didactiek met je collega verbinden? En wat zou je collega voor jou kunnen doen? Jouw ervaringen horen wij graag!