06 – 39 57 55 50 info@dedocentenacademie.nl

Assessment

Wil je een oordeel krijgen op de didactische competenties van je docenten?

Soms wil je weten hoe een docent didactische en pedagogisch handelt, bijvoorbeeld in het kader van zijn functioneren. Een assessmenttraject bestaat uit twee lesbezoeken waarbij wij een docent observeren op basis van een vastgesteld competentieprofiel (bijvoorbeeld SBL-bekwaamheden of eigen functieprofiel van de instelling). Na het lesbezoek vindt er altijd een nabespreking met de docent plaats.

Het resultaat is een schriftelijk verslag waarin wij een beoordeling geven van het handelen van de docent. Je krijgt daarmee een onafhankelijk oordeel over een van de belangrijkste competenties van je docent.

De Docentenacademie
Bijleveldstraat 31
3521 EM Utrecht
06 – 39 57 55 50

De Docentenacademie
Maliesingel 9
3581 BB Utrecht

info@dedocentenacademie.nl

06 – 39 57 55 50
KVK 76906531
NL 97 TRIO 0391 1281 91